ssss

Video quảng bá cho phim Attack on Titan ngày 16/7

Một đoạn video quảng bá cho bản live-action phim “Attack on Titan” – sẽ được trình chiếu ở Nhật vào ngày 1 tháng 8 – được đăng trên Toho Movie Channel vào ngày 16 tháng 7, với độ dài 3 phút.

Đoạn nửa đầu và nửa thứ hai của “Attack on Titan” sẽ được phát liên tục vào ngày 1 tháng 8 và 19 tháng 9. Đoạn video cho thấy cảnh người dân đang chạy trốn khỏi những Titan khổng lồ cao 50m, các thành viên của Survey Corps kết hợp với nhau, Misaka và Eren sử dụng máy  3D Maneuver Gear và các pha hành động trên không. So với những Promo video trước đây, khán giả có thể thấy được những điểm độc đáo của từng nhân vật trong promo video lần này.

Chỉ còn ít ngày nữa “Attack on Titan” sẽ được trình chiếu, bạn đã sẵn sàng chưa?

Shares

About Akibavn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *