iiii

Trường Đại Học Mỹ Thuật Tokyo đăng tải các bài anime ngắn của SV tốt nghiệp.

Khoa Animation của Đại Học Mỹ Thuật Tokyo (Geidai) đã đăng tải các bài tốt nghiệp anime ngắn của sinh viên trên tài khoản Youtube – Geidai Animation và kênh Vimeo. Tất cả là 10 đoạn phim ngắn của sinh viên tốt nghiệp từ năm 2010, trong đó có 2 bản có phụ đề tiếng …Read More