sda

Tôi muốn chơi nhạc Rock n Roll nhưng cũng phải dễ thương mỗi ngày !!!

Sau thành công lớn của Babymetal, một ban nhạc kết hợp giữa nhạc thần tượng Nhật Bản và Rock Metal,  mở rộng ra mối liên kết giữa nhạc thần tượng và Metallica, Slayer, … Một ban nhạc J-pop khác đang hướng đến thế giới với sự giúp đỡ của band Rock Heavy Metal gạo cội.