yy

Figure: Kusuriuri.

Figure của người bán thuốc dạo nổi tiếng trong anime Ayakashi: Samurai Horror Tales và Mononoke, của  ARTFX J sẽ được xuất xưởng vào tháng 3/2016 với giá khoảng 12,500 yen (104 USD). Người bán thuốc dạo (kusuriuri) là một trong những nhân vật được bầu chọn cao nhất với ý kiến muốn được tiếp tục ra …Read More