qqqq

Sự kiện ra mắt figure “Ken Kaneki – Awakened Ver” từ 19/9-27/9/2015.

Vào ngày 19/9-27/9, sự kiện Tokyo Ghoul đã bắt đầu ở tầng 5 của Kotobukiya Akihabara ra mắt figure “ArtFX J Ken Kaneki – Awakened Ver.” Có rất nhiều hình ảnh liên quan tới figure, và những người tham gia sự kiện có thể chụp ảnh xung quanh các cut-out kích thước người thật. Figure thể hiện …Read More