7-8-2015 6-25-40 PM

Nhìn mặt đất từ trạm vũ trụ quốc tế ISS

Có ai giống mình thích nhìn mặt đất từ trên cao…rất cao không?
National Geographic cung cấp cho chúng ta 1 page rất thú vị cho phép người dùng theo dõi vi trí hiện tại của trạm không gian ISS.
Các bạn cũng có thể chuyển chế độ ngày đêm, tra cứu 1 số thông tin về các quốc gia mà trạm ISS đang bay qua.

Link page đây này:
LiveFromSpace

Shares
Share This!

About Seraphini

Sometime people'll ask me, "Hey dude, why do you do it man? You some kinda hero junkie?". You know what...Tt.. I'll say? I won't say a goddamn word.... Why? Cus they won't understand.... They won't understand why we do it...... and eh... what was I saying... They won't understand that it's about the men next to you, and that's it. That's all it is

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *