comiket

Hình ảnh Cosplay ở Comiket 88

Hội chợ doujinshi Mùa Hè lớn nhất thế giới – Comiket 88 đã kết thúc và Comiket 89 sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay. Và sau đây là một số hình ảnh Cosplay đẹp ở hội chợ.

Comiket 88 Anime Cosplay Day 1 123

Comiket 88 Anime Cosplay Day 1 116

Comiket 88 Anime Cosplay Day 1 106

Comiket 88 Anime Cosplay Day 1 097

Comiket 88 Anime Cosplay Day 1 094

Comiket 88 Anime Cosplay Day 1 064

Comiket 88 Anime Cosplay Day 1 066

Comiket 88 Anime Cosplay Day 1 065

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

21
22

Source: Haruhichan

 

Shares

About Akibavn

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *