fgdgdfg

Game cho Smartphone – Bleach: Brave Souls

Bleach: Brave Souls đã có trên IOS và Android. Đây là loại game hành động free-to-play (chơi miễn phí một phần). Bạn có thể chọn các nhân vật tạo thành một nhóm và thực thi nhiệm vụ đề ra trên nền 3D theo mạch của câu chuyện. Game Bleach được phát triển bởi KLabGames, bài hát theme là “Pandemonium” của nhóm nhạc rock-alternative Hello Sleepwalkers.

1
2

Shares
Share This!

About Akibavn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *