yy

Figure: Kusuriuri.

Figure của người bán thuốc dạo nổi tiếng trong anime Ayakashi: Samurai Horror Tales Mononoke, của  ARTFX J sẽ được xuất xưởng vào tháng 3/2016 với giá khoảng 12,500 yen (104 USD).

Người bán thuốc dạo (kusuriuri) là một trong những nhân vật được bầu chọn cao nhất với ý kiến muốn được tiếp tục ra mắt phần tiếp theo. Ngành công nghiệp anime, manga của Nhật Bản là một ngành biết “lắng nghe”, bằng chứng là tạp chí tháng Comic Zenon của nhà xuất bản Coamix đang lên kế hoạch tiếp tục series manga mới dựa trên Ghost Slayers Ayashi của họa sỹ Yaeko NinagawaMononoke -Nue- đang được trông đợi sẽ bắt đầu vào đầu năm sau.

Source: Nijimen, anime news network.

Shares

About Akibavn

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *